Välkommen till

Vita huset på ÖsterlenHistoria

År 1921 stod det "Vita huset" klart i Gärsnäs mitt på Österlen. Det var på den tiden kontor till bönderna där de skrev av sina leveranser av sockerbetor som sedan skulle fraktas vidare till den så kallade saftstationen. Det var inte förrän på 1980-talet som huset för första gången kom ut till försäljning på den privata marknaden.

Vintern 2023 beslutade vi att  äntligen få bygga upp det som vi länge drömt om. Vi började leva vår dröm på Österlen. 
Vår ambition är att du som gäst ska känna dig som hemma, därför väljer vi att själva stå för värdskapet. Vi vill skapa en personlig kontakt där vårt mål är att gästerna ska känna sig som hemma. Idag tar vi emot privatpersoner, mindre konferenser, grupper samt anordnar konstutställningar med företrädesvis konstnärer från Österlen.

2021 stod en stor renovering klar. Vita huset har bland annat utökats med ännu ett rum och förbättrat tillgängligheten. Tack vare
detta tar vi nu också emot konferenser. Gärsnäs stationssamhälle ligger efter banan Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ). Sträckan mellan Tomelilla och Simrishamn anlades 1882 (se vidare Värdefulla kulturmiljöer under ”Kommunikationernas landskap”). I Gärsnäs växte en för de skånska stationssamhällena karaktäristisk bebyggelse upp, med bostäder och hotell närheten av stationen och järnvägen.

År 1921 anlades en saftstation i Gärsnäs som var ansluten till Köpingebros råsockerfabrik. Anläggningen förlades på strategisk plats nära järnvägen och stickspår drogs till fabriken. I närheten av fabriken uppfördes en disponentbostad och en kontorsbyggnad som även inrymde en tjänstemannalägenhet. Det var den sista sockerfabriken som uppfördes i Sverige. Saftstationen lades ner 1966 men byggnaden finns kvar. Ett landmärke i Gärsnäs är det vattentorn som byggdes 1965, en massiv byggnadskropp som omges av ett öppet odlingslandskap.